Khách hàng Tenma đã cho TG Fashion là đơn vị cung cấp áo kỹ sư trong 2 năm liền 2020 và 2021